INSTANDHOUDING

Er staat een machine (component) die volgens een bepaald procédé opereert. Dit moet in stand worden gehouden want dit is belangrijk voor het primair proces.

Instandhouding is o.a.

  • Het planmatig preventief onderhouden om een bedrijfsonderbreking zoveel mogelijk te
    voorkomen, gepland in de tijd bijvoorbeeld aan de hand van een onderhoudsplan;
  • Het predictief onderhouden middels monitoring van kritieke onderdelen om een bedrijfsonderbreking te voorkomen;
  • Het storingsafhankelijk onderhouden, hierin wordt preventief niets gedaan tot het moment er een (ver)storing optreedt;
  • Modificeren van een machine zodat deze voldoet aan criteria die anders zijn dan de oorspronkelijke criteria;
  • Reviseren van een machine waarmee deze wordt terug gebracht naar zijn oorspronkelijke staat;
  • Vervangen van onderdelen c.q. componenten 1:1;
  • Curatief onderhoud waarmee wij gebreken dusdanig herstellen dat deze niet opnieuw kunnen optreden;
  • Vervanging van eigen TD medewerkers bij afwezigheid.

Meer weten over instandhouding?

Neemt u dan vrijblijvend contact met één van onze verkoopadviseurs op. Zij vertellen u graag meer over instandhouding van uw machinepark.