Pasmaatweg 31 - Hengelo

+31(0)74-2500 285

GROLSCH

Je hebt BST en je hebt…

Tukkers hebben een zwak voor ‘hun’ bier. De jongens van BST waren dan ook trots om aan de verhuizing van Grolsch te mogen meewerken.

Op een dag bouw je niet aan een brouwerij, maar bouw je aan Grolsch!
Historisch beschikt Grolsch over twee brouwerijen. De brouwerij in Groenlo en de brouwerij in Enschede liggen slechts 30 kilometer uit elkaar. Omdat het werken met één brouwerij uiteraard veel efficiënter is, is begin 1998 de beslissing genomen om de huidige twee brouwerijen te sluiten en één nieuwe brouwerij te bouwen. De bouw van de nieuwe brouwerij in Boekelo, even ten zuiden van Enschede, startte in november 2001. De nieuwe brouwerij zal bij oplevering in 2005, een jaarlijkse productiecapaciteit hebben van maar liefst 3,2 miljoen hectoliter. Grolsch beschikt dan over de meeste moderne, efficiënte en milieuvriendelijke brouwerij ter wereld. Na het bouwrijp maken van het terrein door de gemeente Enschede, is Grolsch in november 2001 gestart met infrastructurele werkzaamheden zoals de aanleg van verhardingen en riolering.

grolsch-n38w022mxabv4bjcwz7z0h0xwzw25uom7u6u9rvd0s.gif

Op 1 februari 2002 kon feestelijk de eerste (hei)paal worden geslagen. En reeds in de tweede helft van 2002 hebben vrijwel alle gebouwen de status ‘ruwbouw voltooid’ bereikt. In januari 2003 werd een start gemaakt met het installeren van de eerste procesinstallaties en nauwelijks een jaar later kon het eerste bier op de nieuwe locatie worden gebrouwen en worden afgevuld in de bekende beugelflessen. In 2005 was het gehele bouwproces afgerond.

grolsch-n38w014wzy0yx9spc19dcl2bshfh4ubcxhiji59dzw.jpg

Waar het voor BST in 2005 begon

Een groot deel van de lijnen is verhuisd door BST van Enschede naar de nieuwe brouwerij. Zowel de feitelijke uitvoering – demontage, transport, montage en in gebruik stelling van de lijnen – als ook het logistiek management en de technische begeleiding werden door BST voor haar rekening genomen. Bij de montage werden de installaties tevens aangepast aan de laatste HACCP- en ARBO-voorschriften.

Om de demontage- en montagetijd te bekorten is het traject vooraf uitvoerig door BST geanalyseerd. Afgaand op de eerdere planningen van Grolsch, hebben de concrete aanbevelingen van BST tot aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen geleid. Ondermeer zijn de lijnen gecodeerd om het zorgvuldig demonteren en monteren te vergemakkelijken en is het transporttraject zodanig verlegd dat de lijnen in zo groot mogelijke delen kon worden verhuisd.

Tip. ‘Bezint, eer gij begint’ zegt een al eeuwenoud spreekwoord.

Een gedegen voorbereiding bij dergelijke trajecten levert altijd forse kostenbesparingen op. Wees daarom niet te zuinig met de voorbereiding want u verdiend het in het verloop van het traject dubbel en dwars terug. Dat het traject bij Grolsch binnen een toch al krappe tijdsplanning kon worden gerealiseerd is natuurlijk te danken aan het vakmanschap van de BST monteurs maar ook aan het gestructureerde proces van overleg dat de projectleiders van BST met de diverse partijen hebben gehad, zodat werkzaamheden optimaal op elkaar afgestemd konden worden. Te vaak worden technische aspecten overbelicht en de niet-technische aspecten, met betrekking tot overleg en planning, onderbelicht. Goede communicatie en planning zijn, naast de technische knowhow, de sleutelfactoren van het ‘Grolsch’ succes geweest. Een groot gedeelte van het slagen van een project is afhankelijk van de mate van voorbereiding en de niet-technische aspecten als planning en overleg.

grolsch_afbeelding_1-n38w014s4iwczphuv0drdxuasxwvm9z0xt8rpso56g.jpg

Grolsch en BST anno nu

Dagelijks wordt er door BST monteurs bij Grolsch op diverse niveaus en disciplines gewerkt.

BST werkt mee aan de instandhouding van het productieproces zoals preventief- , predictief-  en storingsafhankelijk onderhoud als ook aan de modificering van machines en het waarnodig over nemen van de technische dienst.

Tevens wordt er vanuit onze factory service support dagelijks ondersteuning geboden en wordt er gekeken waar er effectiever gewerkt kan worden en waar besparingen te halen zijn.

Update cookies preferences